Công TY Đóng Tầu Long Hải Đạt Chuẩn Năng Lực Kĩ Thuật Phương Tiện Thuỷ Nội Địa

Sau rất nhiều cố gắng phát triển, công ty Đóng Tầu Long Hải đã được cục đăng kiểm việt nam xác nhật là đạt chuẩn về năng lực kĩ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thuỷ nội địa 
Đây là phần thường xứng đáng cho sự cố gắn của toàn thể cán bộ nhân viên công ty Đóng Tầu Long Hải. Chúng tôi xin hứa sẽ còn cố gắng hơn nữa để đem đến những sản phẩm chất lượng tốt nhât cho Người tiêu dùng.