Mẫu Cano đi câu, Công tác

Hiện tại bên em đang có nhu cầu cần bán mẫu cano có các kích thước và thông số kỹ thuật như sau:

Chiều dài lớn nhất       Lmax = 5,06m

Chiều dài thiết kế         Ltk     = 4,50m

Chiều rộng lớn nhất     Bmax = 1,76m

Chiều rộng thiết kế       Btk     = 1,50m

Chiều cao mạn             D        = 0,73m

Chiều chìm                  d       = 0,37m

Thuyền viên                 n        = 1 người

Hành khách                 n         = 7 người

Máy chính Yamaha     Ne        = 85HP

Vận tốc                         V      = 25hải lý/h

Vùng hoạt động                Cấp SI

Một số hình ảnh sản phẩm đã được hoàn thiện